I forbindelse med at Statens vegvesen, Trygg Trafikk, Sosial— og helsedirektoratet og Politidirektoratet mandag la fram den nasjonale handlingsplanen for trafikksikkerhet på vei 2006-2009 har det i flere presseoppslag blitt slått fast at man vil ta førerkortet fra dem som er over 75 år. Men det stemmer ikke.

– Helsemyndighetenes holdning er at de eldre bilførerne på en gjennomgående god måte i samråd med sin fastlege finner ut av når det er på tide å trekke seg ut av trafikken, sier assisterende direktør Bjørn Guldvog i Sosial- og helsedirektoratet i en pressemelding.

I likhet med Trygg Trafikk mener han at det bør utvikles tester til hjelp i denne vurderingen. De erfaringer man måtte gjøre i andre land med en fast øvre aldersgrense vil bli vurdert.

– Det foreligger ingen planer om å fremme forslag om noen fast, øvre aldersgrense for å ha førerkort her i landet, sier Guldvog.

Trafikkdirektøren i Statens vegvesen er enig.

– Vi ønsker ikke å ta fra 75-årringene førerkortet. Dette er en misforståelse. Det vi midlertidig skal vurdere er fordeler og ulemper ved å innføre en øvre aldersgrense for førerkort, sier fungerende trafikkdirektør Finn Harald Amundsen i Statens vegvesen.