Tor Halvorsen

Norske oljeselskaper er likevel klar til å iverksette øyeblikkelige tiltak for å hindre terror mot installasjoner i Nordsjøen.

— Vi følger situasjonen ekstra nøye, og har jevnlig kontakt med Politiets Sikkerhetstjeneste, sier informasjonssjef Rannveig Stangeland i Statoil.

— Utenriksdepartementet sitter ikke på kunnskap som tilsier en ny trusselvurdering, sier pressetalsmann Karsten Klepsvik i Utenriksdepartementet.

Oljeselskap som Bergens Tidende har vært i kontakt med ønsker ikke å si om de er bekymret for angrep eller ikke.

— Vi støtter oss på de vurderinger som blir gjort av norske myndigheter, og innretter oss etter det, sier informasjonsdirektør i Norsk Hydro, Tor Steinum.

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) ser ikke noen grunn til bekymring nå.

— Vi kan ikke på det nåværende tidspunkt si at vi sitter på informasjon som virker alarmerende på noen måte, eller gir grunn til umiddelbar bekymring i forhold til terrortrusselen nasjonalt, sier assisterende sjef i PST, Trond Egil With til Bergens Tidende.

Leder av Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPOF), Leif Sande, er ikke bekymret for terroranslag mot norske oljeplattformer.

— Skal et terroranslag virkelig ramme Norge som oljenasjon, må terroristene slå til på mange steder samtidig. Terror er ofte brukt for å skaffe oppmerksomhet, og da er ikke en oljeplattform ute i Nordsjøen det mest attraktive, sier Leif Sande.

Militær rådgiver Vegard Valther Hansen mener Forsvaret og politiet sine spesialister har kort reaksjonstid for å komme norske oljeinstallasjoner til unnsetning, men at oljeplattformene i utgangspunktet er svært sårbare.

— De har ingen mulighet til å beskytte seg mot angrep fra fly eller rakettangrep på egen hånd, sier Hansen.

Det er ennå ingen økt beredskap ved flyplasser i Norge. Sikkerhetsnivået ved flyplassene fastsettes av Avinor, det som tidligere het Luftfartsverket. Også Avinor støtter seg fullt og helt på risikovurderingene fra Politiets Sikkerhetstjeneste.