— Jeg ser ikke grunnlag for å tegne noe nytt Norgeskart. Motstanden ble for stor. Tanken om store regioner er derfor skrinlagt, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til bt.no.

Dermed blir det lite igjen av den store forvaltningsreformen som ikke minst Senterpartiet har ivret for. Istedenfor dagens 19 fylker skulle det fra 2010 bare bli seks-åtte store regioner.

Fylkene får nye oppgaver

Som plaster på såret for alle fylkespolitikerne som nå føler seg snytt, skal det likevel overføres en god del statlige oppgaver til fylkene. De vil blant annet få ansvaret for 81 prosent av riksveiene, inkludert fergene, i tillegg til fylkesveiene. Dessuten skal fylkene eie halvparten av Innovasjon Norge og dermed få mer innflytelse på næringsutviklingen. De skal blant annet ha full kontroll med havbrukskonsesjoner som gis.

Statsråd Meltveit Kleppa vil ikke gå med på at regjeringens beslutning er en fallitterklæring for hele regiontanken, for hun hevder at «fylkeskommunene får et forsterket ansvar for både forskning, samferdsel, opplæring og næringsutvikling. Jeg er fornøyd, for dette er en reell overføring av oppgaver fra staten til regionalt nivå.»

Naboer sa nei

— Den forrige høringsrunden viste at et flertall av fylkestingene ønsker nye grenser, men ikke fylkene som grenser til. Hordaland for eksempel ville ha en større region, men ikke Sogn og Fjordane og Rogaland. Det samme gjaldt i Trøndelag, sier hun.

Les mer om saken i Bergens Tidende tirsdag.

Hva synes du om at regionreformen blir skrinlagt? Si din mening i feltet under!

DROPPER REFORMEN: Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) vil ikke endre fylkesgrensene.
Nilsen, Arne