Onsdag møtte palestinernes 70 år gamle president statsminister Jens Stoltenberg, utenriksminister Jonas Gahr Støre og bistandsminister Erik Solheim, som alle lovet å videreføre den norske bistanden til palestinerne.

– Vår støtte til det palestinske folk vil bli den samme som i fjor, om ikke høyere, lovet Stoltenberg som onsdag annonserte en hjelpepakke på nærmere 130 millioner kroner.

– Denne skal kanaliseres til palestinerne i nær dialog med president Abbas, sa Stoltenberg.

Ikke «nye» penger

Både Stoltenberg og Støre medga senere at det ikke var snakk om «nye» penger, men om bistand som fra før er øremerket til palestinerne.

– Dette er penger som ligger inne i budsjettet for 2006, sa Støre til NTB.

Utviklingsminister Erik Solheim bekreftet også at hjelpepakken er en del av de rundt 400 millioner kronene som tidligere er avsatt til palestinerne, men understreker at det i løpet av året kan bli aktuelt å gå ut over dette.

– Det er enorme behov. Det er frykt for at de palestinske selvstyremyndighetene skal bryte fullstendig sammen, en humanitær katastrofe og at området i verste fall skal ende opp som et nytt Somalia, sa Solheim til NTB.

Dystert bilde

President Abbas tegnet et dystert bilde av situasjonen i de palestinske områdene, og var helt klar på hvilke konsekvenser en internasjonal stans i bistanden vil få.

– Frys eller kutt i bistanden vil lede til en humanitær katastrofe. Det vil være kollektiv avstraffelse av det palestinske folk. Hjelp oss med å unngå dette, og hjelp oss også med å få i gang fredsprosessen igjen, lød bønnen fra Abbas.

Palestinernes forhandlingsleder Saeb Erekat var også klar.

– Vi har verken gullgruver eller oljefelt, vi er under okkupasjon og om hjelpen uteblir, står vi kanskje overfor sult. Dette er ingen overdrivelse, sa Erekat.

– Om vi skal unngå en humanitær katastrofe, er det viktig at alle erkjenner realitetene vi står overfor. Dette er ikke noe teknisk spørsmål, dette er en krise av dimensjoner, sa Erekat.