To russiske tankskip har så langt gått langs kysten. Den siste transporten skjedde i november, og transportene fortsetter gjennom vinteren.

Hvert russisk skip frakter 17 000 tonn råolje. Til sammenligning fraktet de to skipene som nylig havarerte utenfor Haugesund og Tromsø, 1000 tonn olje til sammen.

Miljøverndepartementet mener transporten stiller helt nye krav til oljeberedskap.NTB