Torsdag orienterte Jagland, forsvarsminister Bjørn Tore Godal og justisminister Hanne Harlem den utvidede utenrikskomiteen om situasjonen sett med norske øyne.

— Dette var en ren rutinegjennomgang. Det er ingen grunn til å tro at det blir noen økt trussel mot Norge. Men vi vurderer situasjonen løpende og kan selvsagt ikke utelukke noe, sier Jagland.

Harlem bekrefter at de beredskapstiltak som er satt i verk i kjølvannet av terrorangrepene i USA, blir stående inntil videre.

— Vi har ingen nye indikasjoner som tilsier at det skal skje noe som er rettet mot Norge, sier hun.

Stortingets komiteer skal nå settes sammen på nytt etter valget, og det går derfor tre uker før den utvidede utenrikskomiteen kan sammenkalles neste gang. Skulle det i denne perioden skje noe som krever at Stortinget må konsulteres, vil regjeringen ta kontakt med de parlamentariske lederne.