Leder for naturskadeavdelingen i NGI, Anders Solheim, sier rasfaren nå er direkte knyttet til nedbørsmengden.

— Hvis nedbøren fortsetter å avta, er det ikke aktuelt å evakuere folk fra nye boligområder, sier Solheim. Han mener situasjonen raskt kan endre seg dersom det igjen setter inn med kraftig regnvær.

Solheim sier NGI har åpnet for at folk kan flytte tilbake til Smedsgården pensjonat bare de holder seg unna selve lia der det ennå er en del løs stein og jord. Også noen boliger som er evakuert vil trolig få grønt lys for tilbakeflytting hvis nedbørsen fortsetter å avta.

NGIs folk har i løpet av mandagen undersøkt flere områder rundt Nesbyen der kjentfolk frykter at det kan gå ras.

— Det er åpenbart rasfare flere steder ved økt nedbør, sier geotekniker Trond Vernang til NTB. Han presiserer at det først er aktuelt å anbefale evakuering fra disse områdene dersom nedbørsmengdene igjen øker.

De neste dagene er det meldt rundt 20 millimeter nedbør i området. Mye vil avhenge av hvor konsentrert regnet kommer.

Vernang mener det var en ren tilfeldighet at raset gikk ved Smedsgården pensjonat. Det kunne like gjerne ha kommet andre steder i områdene rundt Nesbyen.