Riksadvokaten er dermed kommet til samme konklusjon som førstestatsadvokat Lasse Qvigstad i Oslo og Politiets sikkerhetstjeneste (PST), skriver Bergens Tidende.

Det var riksadvokaten selv som i desember i fjor påla statsadvokaten i Oslo og PST å undersøke om det var rimelig grunn til å iverksette ny etterforskning av Krekar, fordi FNs sanksjonskomité da svartelistet Krekar som terrorist.

Samtidig har Norge vedtatt at Krekar er en fare for rikets sikkerhet og at han derfor skal utvises. Grunnlaget for vedtaket og vurderingene er unntatt offentligheten, Krekar og hans advokat Harald Stabell.

Avgjørelsen fra Høyesterett i saken om utvisningsvedtaket er gyldig eller må underkjennes er ventet å komme om kort tid.