29. november i fjor skal norske soldater ha skutt og drept enn mann som hadde noe som ble oppfattet som en farlig gjenstand i hånden. I ettertid kom det frem at det mannen holdt var en lommelykt.

— Jeg stusset da jeg leste om dette. Jeg kunne ikke huske denne episoden. Derfor tok jeg kontakt med han som var nestkommanderende i den aktuelle avdelingen i Afghanistan. Han kan heller ikke huske dette. Vi har snakket med flere nå og ikke truffet på noen som kjenner til episoden. Det er litt spesielt, sier fungerende kommunikasjonssjef John Espen Lien i Forsvaret til NTB.

Dokumentene er å finne blant mer enn 91.000 graderte rapporter som dokumenterer krigen i Afghanistan. De ble natt til mandag publisert på Wikileaks, et internasjonalt nettsted som har som formål å skaffe frem sensitiv informasjon i viktige saker uten å røpe kildene.

Undersøkelser

På spørsmål om han tror rapporten om skyteepisoden kan være fabrikkert for å sverte inntrykket av styrkene i Afghanistan, svarer Lien at det er vanskelig å si om det ville ha noe for seg.

— Rent teoretisk er det nok mulig å plante falske rapporter. Men hvorfor plante dem i et materiale som er så omfattende som dette? Vi trekker ingen konklusjoner i denne saken før vi har undersøkt grundigere og snakket med flere, sier han.

Også i flere andre rapporter er norske soldaters handlinger omtalt.

— Vi har gjort noen søk i dokumentene for å se hvor vi har vært omtalt. Så langt føler vi ikke at noe av dette er lekkasjer som direkte vil kunne sette norske liv i fare.

Betenkelig

Lien understreker at det er alvorlig at dokumenter som omtaler norske styrker er offentliggjort.

— Det mest betenkelige er omfanget av dette og i hvilken grad det gjør det mulig å si noe om hvordan styrkene resonnerer eller om bestemte handlingsmønstre. Med mange nok rapporter om hendelser med veibomber vil det for eksempel kunne være mulig å trekke ut hvilke rutiner styrkene har. De som planter veibomber kan i verste fall dra nytte av det og sette liv i fare, sier Lien.

Han påpeker at dette også dreier seg om rapporter som omtaler etterretningsarbeid.

— Det kan blant annet føre til at informasjonskilder blir avslørt. Det kan også bli klarere for de på den andre siden hvilken kapasitet styrkene har eller om de som jobber med etterretningen har evnen til å danne seg rett bilde.

Åpne om mye

Forsvaret har satt folk til å gå igjennom dokumentene. Ifølge Lien er de hendelsene Forsvaret så langt har funnet der norske styrker er nevnt, allerede omtalt.

— Dette er informasjon som allerede er omtalt av Forsvaret og i norske medier i tråd med vår åpenhet. Unntaket er saken med den angivelige lommelykten.

— Tror du offentlig oppmerksomhet rundt norske soldaters praksis kan føre til at de norske soldatene føler seg presset på noen måte?

— Vi må se i øynene at det er mange elementer som påvirker våre folk der nede. Vi vektlegger at treningen de får skal gjøre dem i stand til å ta rett avgjørelse når de står oppe i en situasjon, sier Lien.