• Jeg trodde jeg visste hvem som hadde tatt livet av dem. Jeg har et navn, sa Ole Robert Kirkemo i retten onsdag. Men etter en pause ombestemte Kirkemo seg.

Mens hele retten, tilhørerne og pressen ventet i spenning på at Ole Robert Kirkemo skulle oppgi navnet på hvem han mente drepte de tre i kårboligen, tok han seg en røyk på gangen før han kom tilbake til vitneboksen.

— Kan vi få et svar, spurte advokat Wiik Sørvik

— Nei, jeg nekter å svare på det spørsmålet, sa Kirkemo.

Wiik Sørvik opplyste deretter at han vurderte å stevne advokat Frode Sulland som vitne fordi han sist søndag hadde snakket med vitnet i nesten halvannen time.

— Hvem utsetter deg for press, spurte advokat Harald Stabell.

— Det veit jeg ikke. Jeg føler bare at alle tror jeg kan oppklare saken, sa Kirkemo.

— Er det familien som presser deg?

— Mora mi peser meg mest, men jeg er redd for å si ting jeg ikke kan stå inne for.

Og dermed var vitneforklaringen over.

OMBESTEMTE SEG: Ole Robert Kirkemo.
FOTO: SCANPIX