— Det er altfor tidlig å snakke om eventuelle mottiltak, sier EU-kommisjonens talskvinne Beate Gminder til NTB.

EU-kommisjonen bestrider ikke at Norge har lovlig rett til å innføre beskyttelsestiltak gjennom bestemmelsene i EØS-avtalens vedlegg om veterinære forhold (veterinæravtalen). Men Gminder sier at begrunnelsen for tiltakene ikke holder. Hun peker spesielt på at Norge gjennom sin observatørstatus i EUs faste veterinærkomité har tilgang på akkurat den samme informasjonen om sykdoms- og smitterisiko som EU-landene.

— Norge sitter i veterinærkomiteen og skulle dermed også innføre de samme tiltakene som blir vedtatt der, sier Gminder.

Hele EU EU-kommisjonen er særlig opptatt av at Norge har følt det nødvendig å beskytte seg mot import fra hele EU (pluss EFTA-landene), til tross for at munn- og klovsyken bare har rammet to land - Storbritannia og Frankrike.

I EU-kommisjonen blir det pekt på at Norge og alle andre land er forpliktet til å følge reglene for behandling av dyresmitte - herunder beskyttelsestiltak - som er utarbeidet av Det internasjonale kontoret for smittsomme dyresykdommer. I henhold til disse reglene skal tiltak innføres ut ifra regionprinsippet, hvilket i dette tilfelle skulle tilsi tiltak mot Storbritannia og Frankrike og ikke mot hele EU.

Veterinærkomiteen Men til tross for at Norge kan være på tynn is i forhold til EU når det gjelder begrunnelsen for importforbudet, kommer det neppe mottiltak fra EUs side. Flere titall land har innført en eller annen form for importrestriksjoner og EU har trolig verken tid eller ork til å forfølge Norge. Dessuten gjelder forbudet i første omgang bare i to uker. I henhold til bestemmelsene i veterinæravtalen kan EU be om konsultasjoner og deretter ta saken opp i EØS-komiteen. I prinsippet kan EU deretter innføre mottiltak mot Norge på linje med de tiltakene Norge har innført.

Ifølge Gminder vil alle lands mottiltak mot EU som en følge av munn- og klovsyken bli tatt opp på det neste møtet i den faste veterinærkomiteen, som finner sted tirsdag.

Ingen grunn til straff Den norske regjeringen mener det ikke er grunnlag for mottiltak fra EU etter forbudet mot import av kjøtt- og meieriprodukter fra EU. Hvis EU-kommisjonen ikke vil sette i verk slike tiltak, er det i tråd med norske vurderinger. Dette sier statssekretær Jonas Gahr Støre i en kommentar til meldingen om at kommisjonen mener det er for tidlig å snakke om eventuelle mottiltak.

— Vår beslutning ble fattet etter en grundig veterinærfaglig vurdering, og den er midlertidig. Importforbudet er gjennomført i henhold til prosedyrene i Norges avtaler med EU, sier Gahr Støre til NTB.

Ulike vurderinger - Vi vurderer situasjonen og faren for munn- og klovsyke på en annen måte enn EUs veterinærkomité, svarer veterinærdirektør Eivind Liven på spørsmål om hvorfor fagmiljøene i EU og i Norge er delt i synet på nødvendigheten av et importforbud i Norge.

Ulike konklusjoner ville være naturlig dersom man satt med forskjellige opplysninger. Men med hensyn til smittefaren for munn- og klovsyke fra EU-landene må man ta det for gitt at fagmiljøene i Norge og EU har den samme informasjonen.

— Vi er nok mer usikker på situasjonen i Frankrike enn EUs veterinærkomité, og det er nok er delte meninger om dette spørsmålet også i fagmiljøene innen EU, sier Liven. -Det er også lavere terskel her i landet for å sette i verk tiltak i slike saker enn det er i EU, sier han til NTB.

NTB

Les også: Forbudsliste ved importforbud Kjøttbransjen: Ingen grunn til panikk Ingen bekymring for kostnadene Rolig og lovlydig ved Svinesund Ivrige tollere beslagla lovlig kjøtt Danske butikkansatte mister jobben Noregs best kontrollerte ku - Har god nok norsk mat Kontrollen på Flesland og Skolten trappes kraftig opp Ikke prisøkning på kjøtt Hanssen: Importforbud en vanskelig avgjørelse Tollkø langt inn i Sverige- Munn og klovsyke kan være i Norge Sverige reagerer på norsk importforbud Jublende bønder avslutter aksjonene Bondevik: - På tide med totalforbud - Kjøttdiskene tømmes ikkeEU: Importforbud er urimeligVurderer totalforbud mot EU-kjøtt Bønder stenger svenskegrensen - Munn- og klovsyke en global trussel - Har kontrollkapasitet ved grensene foreløpig Krisemøte etter fransk utbrudd av munn- og klovsyke Ny sykdomspanikk i Europa Fakta/ munn- og klovsyke

  • Munn- og klovsyke (MKS) er en ekstremt smittsom virussykdom som rammer klovdyr. Både husdyr som storfe, småfe og svin og ville dyr som rådyr og hjort kan blir angrepet.
  • Sykdommen gir feber, depresjon, bevegelsesbesvær, kraftig sikling og dannelse av væskefylte blærer i munnhule, nesehule, på mulen, i huden og på jur og spener.
  • Munn- og klovsyke er ikke farlig for mennesker, men mennesker kan fungere som smittebærer ved at viruset kan overleve i neseslimhinnen i mer enn 48 timer.
  • Det har de siste ukene vært registrert 163 tilfeller av sykdommen i Storbritannia, mens tirsdagens tilfelle i Frankrike er det første som er registrert på kontinentet i denne omgang.
  • Storbritannia hadde i 1967-68 historiens største utbrudd av sykdommen. Det ble slaktet 434.000 klovdyr, og epidemien kostet landet 3 milliarder kroner. Norge har ikke hatt sykdommen siden 1952, mens Danmark var rammet i 1983 og 1985.

NTB