I Stortingets muntlige spørretime onsdag var det et stort engasjement om statskanalens framtid. Flere stortingsrepresentanter ville vite om kulturministeren har tillit til NRK-styret, og hvilke krav hun vil stille til medlemmene av det nye styret.

Ellen Horn forsikrer at NRK har en høyt prioritert oppgave i Kulturdepartementet. Et notat om situasjonen i rikskringkastingen skal leveres regjeringen, og vil i neste runde bli presentert for kulturkomiteen og eventuelt bli lagt fram for Stortinget.

Både Per Sandberg (Frp) og Trond Helleland (H) mener det kan virke som NRK ikke har tatt innover seg at det er et aksjeselskap og ikke lenger et statsmonopol.

— Kan statsråden ha et styre for landets største mediebedrift som lekker som en sil og overhodet ikke klarer å finne sin rolle som styremedlemmer i en konkurranseutsatt bedrift, spurte Helleland.

— Å konstatere at personer i styret aktivt har lekket informasjon, har jeg ikke grunnlag for gjøre. I så tilfelle ville jeg ikke hatt tillit til dem. NRK har gått gjennom sine rutiner for blant annet dokumenthåndtering, og det har jeg også bedt fungerende styreleder Anne Carine Tanum holde øye med. Jeg har sagt at dersom lekkasjer fra styrets indre liv eksisterer, så er det helt uakseptabelt og må tas tak i umiddelbart, sa kulturminister Ellen Horn.

Både SVs Ågot Valle og tidligere kulturminister Anne Enger Lahnstein (Sp) utfordret kulturministeren med spørsmål om hun legger mest vekt på at det nye NRK-styret skal drive med økonomistyring framfor å ivareta NRKs kulturpolitiske rolle.

Kulturministeren svarte at god styring er en forutsetning for NRKs posisjon som en ryggrad i norsk kultur— og samfunnsliv.

— Det er nødvendig for NRK å ha et styre som kan tenke strategisk og rydde opp økonomisk, sa hun, og understreket at styret må få en bred sammensetning med kunnskap om kultur, økonomi, nye medier og konkurranse.

SVs Øystein Djupedal ville vite hvorfor Ellen Horn har avvist en løsning med to sidestilte sjefer for NRK, der den ene har ansvar for pengesekken og den andre for innholdet.

Kulturministeren ser positivt på at kringkastingssjefen kan ha en assisterende kringkastingssjef ved sin side, men ikke en sjef på samme nivå.

— Det tror jeg gir uklar styring. Kringkastingssjefen må være toppsjefen, sa hun.

NTB