— I min tid som statsråd har jeg ikke opplevd noe liknende, sier miljøvernministeren til bt.no.

I godt over en time satt han og lyttet til opposisjonens kjør mot kollegene Marit Arnstad( Sp) og Trond Giske(Ap).

Stortinget ville ha flere veier raskere, og forbedrede kår for norsk næringsliv. Miljøet fikk ingen oppmerksomhet.

Frp og Høyre

Det var i hovedsak Høyre og Fremskrittspartiet som kjørte løpet mot samferdselsministeren og næringsministeren.

De viste til at Sverige ligger milelangt foran Norge i utbygging av veier, og at Norge må ta i bruk nye metoder for å få fart på den norske utbyggingen.

Marit Arnstad forsvarte seg med at det aldri har vært bygget så mye veier som under denne regjering, og at svenske startet sitt løp tidlig på sekstitallet, og følgelig har 50 års forsprang.

Halve spørretimen gikk med til denne forestillingen.

- Bedre enn rosenrødt

Den andre delen ble viet vekst og fall i norsk næringsliv, og behovet for konkurranselike vilkår i Norge, sammenliknet med andre land.

Trond Giske viste til en eventytlig vekst i sysselsettingen under det rødgrønne regimet, og at situasjonen i Norge er "bedre enn roserødt", som han sa.

Da stortingspresident Dag Terje Andersen klubbet for å avlutte dagens spontantspøretime kl 11:10, satt en målløs Bård Vegar Solhjell fortsatt på sin taburett i salen.

Bare to av Kongens tre utsendte ministre hadde fått de folkevalgtes oppmerksomhet.

Ingen hadde vist tid eller interessse for å spørre om Norges og klodens miljøsituasjon.

Synspunkter? Si din mening her.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) fikk ikke ett spørsmål da kom til Stortingets spørretime. Det har aldri skjedd før.
Håvard Bjelland