En ny rapport fra Institutt fra samfunnsforskning viser økt aktivitet når det gjelder å inkludere flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne. Men til tross for økt innsats, finner ikke forskerne at det er blitt nevneverdig flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne i IA-virksomhetene.

— Konklusjonen blir derfor at det er framgang i IA-arbeidet, men at resultatene er sparsomme så langt, heter det i en pressemelding fra Institutt for samfunnsforskning.

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet for en periode på fire år, 2001- 2005. Midtveisevalueringen i 2003 viste at ingen av delmålene for IA-arbeidet var nådd.