Regjeringens barnehagemelding imøtekommer ikke stortingsflertallets krav på viktige områder.

Opposisjonens barnehageforlik inneholder maksimalpris på 2.500 kroner per måned fra 1. august i år og 1.500 kroner fra 1. august 2004, barnehageplass til alle i løpet av 2005 og skattefritak for ansatte som får gratis barnehageplass gjennom arbeidsgiver, står sentralt.

Det viktigste for regjeringen er ifølge barne— og familieminister Laila Dåvøy (KrF) full barnehagedekning.

Regjeringen foreslår et nytt investeringstilskudd til nye plasser. Tilskuddet skal være betydelig høyere enn dagens stimuleringstilskudd. Videre vil regjeringen ha statlig finansiering av nye plasser i en overgangsperiode, lovfestet plikt for kommunene til å sørge for full behovsdekning og lovfestet plikt til økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager.

Regjeringen mener at kommunene må få et samlet og enhetlig ansvar for finansiering og styring av barnehagesektoren. Den foreslår at dagens statstilskudd til barnehagedrift overføres til kommunenes frie inntekter.

— Vi legger til rette for oppfølging av barnehageavtalen, men anbefaler andre løsninger der vi mener avtalen ikke er faglig forsvarlig. Stortinget tok en sjanse da det i fjor vedtok helt nye virkemidler og et nytt finansieringssystem uten å ha utredet konsekvensene. Maksimalpris er ikke forenlig med målet om full behovsdekning i 2005, sier Dåvøy.

(NTB)

FULL DEKNING: Kommunalminister Erna Solberg og barne- og familieminister Laila Dåvøy la fredag formiddag fram Regjeringens barnehagemelding. Foto: Knut Falch / SCANPIX