HARRY STRAND

I årevis — anslått til 12-14 år av kommunalministeren - har departementsråden i Kommunaldepartementet invitert til lutefiskmiddag på et hyggelig utested i hovedstaden. Men nå blir reglene strammet inn og arrangementet avlyst som en direkte følge av striden rundt Victor D. Normans restaurantregninger.

— Dette har vært en lang tradisjon, lenge før min tid, sier departementsråd Tor Saglie i Kommunaldepartementet, som begynte i stillingen i sommer.

Allerede i januar ble tid og sted for årets lutefiskmiddag fastsatt, forteller han. Tradisjonen tro var det bestilt bord på et hyggelig, meget populært og dyrt sted i Oslo for politisk ledelse i departementet pluss den nærmeste staben rundt Erna Solberg.

— Jeg har sett nærmere på regningene fra disse julemiddagene og funnet at de ligger langt over de satsene som gjelder i slike sammenhenger, sier Saglie.

Han presiserer at statens satser ligger på vel 200 kroner pr. person i slike sammenhenger, men at det er åpning for unntak i reglementet ved spesielle anledninger. Denne unntaksbestemmelsen er blitt benyttet gjennom alle år. Staten har dermed dekket lutefiskmiddagene for politisk ledelse av ulik farge i Kommunaldepartementet.

— Men for å være sikker på at vi holder oss innenfor reglementet, avlyser vi årets arrangement. Vi ønsker ikke å bidra til noe som kan gi enda mer støy rundt disse forholdene, sier departementsråd Tor Saglie som konstaterer at dette representerer en innstramming og en streng tolkning av reglene i lys av støyen rundt Victor D. Norman.

Departementsråden medgir at han synes det er god personalpolitikk å takke folk som lojalt har stått på gjennom et langt og hektisk år.

— Disse arrangementene har jo vært en hyggelig og fin anledning til å takke for innsatsen og gi medarbeiderne litt ros, sier han.

Staben rundt Erna Solberg må nøye seg med en langt mer moderat markering. Men en lite julefest blir det - om enn i beskjeden former.

Adresseavisen/Bergens Tidende

TAR IKKE SJANSEN: Kommunalminister Erna Solberg blir ikke invitert på lutefiskmiddag av departementsråden i år. Han tar ikke sjansen på å overskride satsene. <p/>FOTO: SCANPIX