• Jeg er skeptisk til om jeg klarer å legge fram en skisse til løsning innen midnatt, sier Riksmeklingsmann Svein Longva en time før fristen går ut i meklingen for de statsansatte i årets lønnsoppgjør.

Ellen Kongsnes

Ved midnatt vil Longva spørre partene om de vil mekle på overtid. For at det skal skje, må det være et grunnlag å forhandle på som gir partene grunn til å tro på en løsning.

Meklingen for 400.000 kommuneansatte og 130.000 statsansatte nærmer seg fristen, men partene står langt fra hverandre i innspurten. Neste oppdatering fra Longva kommer klokka 24.00 .

-Vi er i samtaler og vi er igang, sier forhandlingsleder for Unios medlemmer i Staten, Arne Johannessen, i det han haster fordi opp trappene til Riksmeklingsmann Svein Longva klokka 22.45 i kveld.

To kvartaler lenger nede i Oslo sentrum venter kommunedelagsjonene på at de statsansatte skal bli enige.

Ifølge Riksmeklingsmann Svein Longva må tariffavtalen for statsansatte på plass før de kommuneansatte kan få på plass sin lønns— og tariffavtale for de neste to årene. Dermed kan natta bli lang før vi vet om det blir streik eller ikke blant lærere, sykepleiere, lektorer og saksbehandlere i kommunene.

Riksmeklingsmann Svein Longva er i forberedt på en lang natt.

-Jeg har tro på at jeg skal kunne legge fram en skisse for de seks områdene i Staten innen midnatt, sa Riksmeklingsmann Svein Longva i 21.30-tida i kveld.

-Men vi vet ikke hvor lang tid partene vil bruke på å vurdere om skissen er god nok til å akseptere den, legger Longva til.

Da industrien forhandlet i april, brukte Kjell Bjørndalen og compani mange nattetimer før de endelig aksepterte forslaget utpå morgenkvisten.

For to år siden meklet offentlig sektor til nesten klokka sju morgenen etter at fristen gikk ut. Det samme kan skje i natt.

Omkring klokka 21 i kveld var forhandlingslederne i LO, YS, Unio og Akademikerne inne til møte hos Longva i regjeringskvartalet og fikk presentert det siste tilbudet fra statens personaldirektør, Jørn Skille. Tilbudet inneholder trolig en prosentfestet lønnsramme som nå vurderes av arbeidstakerorganisasjonene.

Ingeting tyder på at de statsansatte er fornøyd med tilbudet de har fått så langt.