— Jeg kan ikke kommentere dette kravet siden vi nå skal forhandle i jordbruksoppgjøret. Men jeg skjønner selvsagt at bøndene krever mer i lommeboken, det vil jo også kan skape økt optimisme i distriktene. Jeg kan si at norske bønder skal få et løft, sier statsråden til BT.

Han sier han merker forventningspresset. Riis-Johansen er ikke bare Sp-politiker, han kom også rett til landbruksminister-posten fra jobb i Bondelaget.

— Heldigvis har partilederen utstyrt meg både høygaffel og ljå, smiler Riis-Johansen, og viser til Åslaug Hagas uttalelser på landsmøtet der hun sa at Sp skal ta i bruk disse redskapene for å sikre et godt jordbruksoppgjør til våren.

Partiets nestleder Lars Peder Brekk har skapt forventninger i Sp-rekkene med uttalelser om at partiet vil sikre enda bøndene høyere kronetillegg enn landets lønnstakere.

Riis-Johansen vil ikke kommentere utspillet, utover å si at det «viser Sp-ledelsens vilje til å prioritere bøndene i årets oppgjør».

Jordbruksoppgjøret mellom staten og bondeorganisasjonene starter etter 1. mai.