Har du sittet for lenge inne og blitt tung i hodet? Da hjelper det vanligvis med frisk luft. Men hva med dem som ikke selv kan bestemme når de trenger å være ute?

— Mamma, kan du gjøre dette? Melissa (5) snurrer en liten blå rockering på gulvet i gymsalen på Kværnerdalen barnehage i Oslo, Norges største basebarnehage.

— For meg er det viktig at ungene kommer seg ut på tur, slik at de får nye impulser. Jeg har inntrykk av at de er mye ute her, men for eksempel for et par dager siden fikk vi beskjed om at på grunn av sykdom måtte ungene være inne hele dagen, sier mamma Shermin Rusthen til Aftenposten.

Det er ingen offisiell grunn til at Melissa og de andre barna i barnehagen ikke skal være inne hele dagen. Det finnes nemlig ingen nasjonale retningslinjer som gir barn rett til en viss mengde frisk luft. Dette til tross for at det i barnehagens rammeplan påpeker barns behov for tid ute: «Utelek og uteaktiviteter er en viktig del av barnekulturen som en må ta vare på, uavhengig av geografiske og klimatiske forhold.»

Enhetsleder Hege Therese Skarbø Berle i Kværnerdalen barnehage understreker at hun og alle de andre ansatte i barnehagen synes at frisk luft er en stor og viktig del av barnehagehverdagen.

— Jeg tenker at en god ordning er utetid et par timer om dagen. Men vi har også flere team som er ute opptil flere ganger daglig, sier Skarbø Berle. Hun mener at barnehverdagen er gjennomregulert allerede, og at det ikke er nødvendig med en spesifisering av utetider i dagens regelverk.

Inne til klokken 15

Det romslige regelverket fikk likevel mor Ingvild Gjerstad oppleve da hennes datter Nora ble holdt inne helt frem til klokken 15–16 flere ganger i uken. Det gjorde at hun byttet barnehage, og nå er Nora ute fast to ganger om dagen.

— Jeg synes det er veldig rart at det er så store forskjeller mellom ulike kommunale barnehager. Vi byttet barnehage fordi vi følte at utetid ikke var prioritert i Kværnerdalen. I den nye barnehagen er det helt rutine at de er ute to ganger om dagen, sier Gjerstad, som ikke ønsker å henge ut noen i den tidligere barnehagen. Hun synes imidlertid det er rart at alt annet er detaljregulert, men at det ikke finnes noen regler for utetid i landets barnehager.

Egen «arbeidsmiljølov»

For å bøte på dette problemet og andre elementer ved barnets barnehagehverdag, ønsker Foreldreutvalget for barnehager (FUB) en egen "arbeidsmiljølov" for barna i barnehagen.

— Opplæringsloven paragraf 9 A regulerer elevenes skolemiljø. Det finnes ikke noe tilsvarende for barnehagen, sier leder Lena Jensen.

I tillegg til en slik paragraf for barnehagene ser hun også at bemanningssituasjonen i barnehagene kan påvirke utetiden.

— I dag regulerer man pedagogtettheten i barnehagen, men det er ingenting som ser på helheten i bemanningssituasjonen. En viktig årsak til at mange barn holdes inne, er jo nettopp det at det er sykdom blant personalet og at det ikke er forsvarlig å gå ut, sier hun.

Viktig for helsen

Astrid E. Grydeland Ersvik, leder for landsgruppen av helsesøstre, er helt enig i at frisk luft er svært viktig for små barn.

— Uteliv gir barn mulighet for å bevege seg på en annen måte enn de gjør innendørs. Det stimulerer barn, spesielt motorisk, fordi det er bedre plass, det gir større utfoldelsesmuligheter og flere utfordringer som de «vokser» på å beherske, sier Grydeland Ersvik. Hun nevner også andre konkrete, positive effekter:

— Vitamin D av sollys, stimulering av andre sanser og frisk luft som gir energi. I og med at nesten alle barn er i barnehagen fra ettårsalderen, bidrar uteliv i barnehagen til at alle får et minimum av frisk luft, uavhengig av hvordan foreldrene følger dette opp hjemme.

Si din mening i kommentarfeltet under!

UTE: Tre av barna i Kværnerdalen barnehage forserer trappene utenfor lokalene.
THOMAS WINJE