GURI GUNNES OPPEGÅRD

Det finnes ingen lovkrav som definerer hva en miljørapport eller et miljøregnskap skal inneholde.

— All informasjon som selskaper gir om miljøforhold i offisielle kilder kan dermed sies å være miljørapportering. Det inkluderer blant annet årsberetninger, årsregnskap, separate rapporter, internettsider og brosjyremateriell, sier Even Falland.

Mens regnskapsloven gir gitte krav til et årsregnskap, er miljøregnskap ikke definert for selskaper som ikke forurenser. Dermed finnes det heller ingen krav til miljøregnskap.

Likevel velger selskapene å øke mengden informasjon om miljø. Det er særlig to hensyn som er viktige for at selskaper velger miljørapportering.

Grønn image. Bedrifter som ser at de kan markedsføre seg på at de er gode på miljø, og dermed selge flere tjenester på grunn av sin grønne image.

Ansvarlig forurenser. Bedrifter som trenger miljørapportering for å legitimere sin virksomhet. De vet at de forurenser og de vet at publikum vet det. Ved å legge alle kortene på bordet virker de mer seriøse.

Norge er ett av svært få land som krever at styret skal gi ikke-økonomisk miljøinformasjon i årsberetningen. Kravet kom i 1989. Da hadde 73 prosent av selskapene denne informasjonen. Først i år 2000 hadde alle selskaper inkludert miljøinformasjon.