• Eg opplevde aldri at det var nokon «verifikasjonsprosess» for kontroll av opplysningar før eit namn vart førd inn på svartelista, seier Kjetil Stormark.

Han gjorde teneste som presseråd ved den norske FN-delegasjonen i 2001-2002. I denne perioden sat Noreg i Tryggingsrådet og var gjennom det også med i sanksjonskomiteen i FN.

Stormark seier at han i denne tida fylgde alle møtene i sanksjonskomiteen.

— Namna vart presentert og akseptert for svartelisting «over bordet». Prosessen var ikkje haldbar, langt unna dei krav ein må stille til ei juridisk forsvarleg behandling, seier han.