— Saken er ikke bevismessig endret siden i vår. Det betyr at vi fortsatt mener det er tvil om det er grunnlag for å reagere med straff, sier leder for Spesialenheten for politisaker, Jan Egil Presthus, til NTB.

— Men vi kommer ikke med noen konkret anbefaling, sier han.

Spesialenheten har tatt en rekke etterforskningskritt i Obiora-saken etter at Riksadvokaten ba om utfyllende opplysninger og utdypninger etter at advokat Abid Q. Raja klaget inn henleggelsen i saken.

Tirsdag går dokumentene til riksadvokat Tor-Aksel Busch uten noen klar anbefaling om reaksjonsform. Raja, som representerer Obioras familie, vil ha tiltaler reist mot politifolkene som var involvert i pågripelsen som førte til dødsfallet.

Men også foretaksstraff mot Sør-Trøndelag politidistrikt er en reaksjon som riksadvokaten har til rådighet.

— Flere av spørsmålene fra riksadvokaten er rettet inn mot mulig foretaksstraff, sier Presthus.