TOR KRISTIANSEN tor.kristiansen@bergens-tidende.no — Vi må vite mer eksakt hva garantien om opptrappingsplan for lærerne innebærer før vi er trygge på resultatet, sier lærerne Tore Gamst og Jon Eiken Ingvaldsen ved Olsvik skole, Bergens største barne- og ungdomsskole. Vi treffer dem på lærerværelset der stemningen er særdeles rolig. Ingen jubel. Heller litt apati. Alle hadde ventet streik. Nå hører lærerne at deres ledere har godtatt årets oppgjør og forstår det ikke helt.

Noen rom bortenfor går undervisningen som normalt. Lærer Birte Arnesen leser eventyr for 5.-klassingene. Elevene nyter det og tegner til. Birte vet ikke hva hun skal mene om oppgjøret. Elevene kan fortsette i eventyrets verden og slipper å oppleve streik. Rektor Magne Hongset synes det er godt at skolen unngikk streik. Han har fått kontakt med en i nattens forhandlingsdelegasjon som forsikrer at årets oppgjør for lærerne er bedre enn ventet. Det tror Hongset på og er glad for at det endelig er forståelse i staten for lærernes situasjon.

Lærerne liker å jobbe med barn og unge, men opplever at kreftene margstjeles. Tore Gamst er lektor med opprykk. Han har en kompis som tjener dobbelt så mye. Jon Eiken Ingvaldsens sønn får like mye i begynnerlønn som tømrer som han får etter 25 år som lærer. De vet at lærere i andre land tjener mye mer enn de norske. Garantien fra staten om en opptrappingsplan for lærerne innser de er historisk. Den knytter de nå håp til.