Lagdommer Daniel Lunde holdt i dag sin rettsbelæring for juryen i Nokas-saken, før de trakk seg tilbake for å avgjøre skyldspørsmålet for de 13 tiltalte.

Rettsbelæringen er en muntlig oppsummering av saken, der Lunde gikk gjennom saken og bevisene som er ført. Han tok også for seg de juridiske problemstillingene som juryen skal ta stilling til.

I sin gjennomgang av bevisene påpekte Lunde at det grovt sett finnes to typer bevis, tekniske og vitner. Dommeren under-streket overfor juryen at man kan se bort fra vitners forklaring, dersom man mener vitnet er lite troverdig.

— Man kan ikke på samme måte si ”jeg tror ikke på dette DNA-funnet”, sa Lunde.

- DNA må vurderes

Han trakk frem det faktum at det finnes DNA-bevis mot flere av de tiltalte som nekter straff-skyld, blant annet Ikmet Kodzadziku og Thomas Thendrup. Han understreket imidlertid at DNA ikke automatisk betyr skyld, men at juryen må foreta en helhetsvurdering.

Spesielt gikk dommeren inn på DNA-bevisene mot Metkel Betew, som hevder han trakk seg fra ranslaget en uke før de slo til mot Nokas i Stavanger.

DNA på våpen og toalett

Betews DNA er funnet blant annet på ransvåpen og på toalettringen i huset der flere ranere gjemte seg etter ranet.

– Spørsmålet en må stille seg er: Hvis det er riktig at Betew reiste en uke før ranet, har da hans DNA overlevd at Dan Pettersen og fem ranere har befunnet seg i huset i lang tid. Eller var det slik at Betew var en av de siste som forlot huset, sa Lunde.

Lunde åpnet belæringen med å lese opp de mange spørsmålene juryen må ta stilling til. Her er spørsmålene.

- Skal ikke mye til

Lagdommeren gikk også gjennom forutsetningene for å dømme de tiltalte for ran med døden til følge, som er tilleggsspørsmål i skyldspørsmålet for 11 av de 13 tiltalte. Bare David Toska og drapsmannen Kjell A. Schumann har erkjent straffskyld for politimannen Arne Sigve Klunglands død.

— Det skal ikke mye til. Det er ikke snakk om hvorvidt den tiltalte faktisk har innsett muligheten for at ranet kunne føre til døden, det er bare spørsmål om han kunne ha innsett muligheten for at det skulle skje, understreket Lunde.

Han trakk blant annet frem et eksempel fra et ran av en eldre kvinne i Haugesund noen år tilbake. Der gikk den ene av to ranere opp i andre etasje i kvinnens hus, der han drepte kvinnen. Selv om hans partner var i en annen etasje, og ikke visste hva som skulle skje, ble han dømt for ran med døden til følge.

- Må ikke være i tvil

Lunde minte også juryen om at det er aktoratet som må føre bevis for at de tiltalte er skyldige, og at de ikke kan dømme noen hvis de har rimelig tvil om at han er skyldig.

— Det er et meget strengt krav, og for så vidt enkelt formulert: Man må være sikker. Man kan ikke idømme straff før man er sikker på at alle vilkår for straff er oppfylt, formante Lunde juryen.

Pass opp for mediedekning

Han minte også juryen på at de bare skal ta hensyn til bevisene som er ført i rettssalen, og ikke forhold som har kommet frem i den enorme mediedekningen.

— Det må dere være bevisst på, kanskje særlig i denne saken, der det har vært enorm mediedekning, ja endatil bøker, sa Lunde.

I vurderingen av bevisene trakk Lunde også spesielt frem spørsmålet for Alf Henrik Christensen, som i juryens spørsmåls-skrift har fått et tilleggsspørsmål om ranet kan anses som grovt.

Lunde understreket at ranet uomtvistelig må anses som grovt objektivt sett.

- Måtte ha innsett alvoret

Christensens forsvarer Erik Lea har imidlertid argumentert for at Christensen, dersom han er skyldig, ikke nødvendigvis måtte ha innsett hvor grovt ranet ville bli.

Aktoratet mener Christensen hentet ranerne hjemme hos David Toska og kjørte dem til en møteplass, før han ventet ved stedet der ranerne byttet biler etter ranet. Deretter skal han etter aktoratets mening ha kjørt deler av ranslaget til Dan Pettersens leilighet i Nedre Dalgate.

Lunde er ikke enig i at Christensen dersom han har gjort dette, kunne ha unngått å se hvor grovt ranet kunne bli.

— Det er sagt at han kanskje ikke så ranernes utrustning fordi det var mørkt, eller at han ikke så dem i full utrustning før etter ranet, og at han derfor ikke kunne forstå at det var snakk om et grovt ran, sa Lunde, og fortsatte:

— Slik jeg ser det, har du først vært med på ranet, etter å ha blitt bedt om å transportere fem seks ranere, er du jo nødt til å forstå at dette åpenbart er store greier, sa Lunde.

SCANPIX
Alf Ove Hansen