TROND NYGARD-STURE

Den ble gjort gjeldende fra 1. juli i år, og gir forbrukerne en del nye rettigheter.

— Selv om ingen av butikkene i BTs test kan få helt godkjent, synes jeg ikke de kom veldig dårlig fra testen heller, sier Janne Pedersen, juridisk rådgiver hos Forbrukerrådet i Hordaland.

Kunden avgjør

En av de viktigste endringene i den nye Forbrukerkjøpsloven er at du nå har rett til å få et nytt produkt - såkalt omlevering - istedenfor å måtte gå med på reparasjon. Og det er kunden selv som bestemmer. Bare i unntakstilfeller kan butikken nekte dette hvis det blir uforholdsmessig dyrt for butikken.

— Da må kunden akseptere en reparasjon. Men for masseproduserte lagervarer der forretningen lett kan skifte ut den defekte varen med en ny, kan kunden kreve dette hvis han ønsker. Denne retten gjelder i hele reklamasjonstiden. Likevel avviser forretningene krav med henvisning til at garantien er gått ut. Vi har dessverre inntrykk av at en del forretninger villeder kundene på dette området og hevder at de har rett til å reparere i enhver sammenheng, sier Pedersen.

Reklamasjon i fem år

— Har butikkene noen plikt til å informere om denne retten?

— Nei, her må kundene selv kjenne sine rettigheter.

— Hva er de vanligste feilene butikker generelt gjør i forhold til denne loven?

— At de avviser forbrukerens krav med henvisning til at garantien er gått ut. Vi kan ikke få sagt ofte nok at garantien er uvesentlig så lenge loven gir forbrukeren bedre rettigheter, sier hun.

Den nye loven gir rett til reklamasjon innen to år. Dersom tingen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er fristen fem år. «Vesentlig mer» er antatt å være tre-fire år.

— Det er heller ikke lov å bruke betegnelsen garanti med mindre garantien gir bedre rettigheter enn loven, sier hun.

- Forvirring om nye retter

— Hvilke andre spørsmål fra forbrukerne går igjen?

— De spør ofte om de kan heve kjøpet, eller om de må akseptere flere reparasjonsforsøk. Kunden kan som nevnt velge ny vare i stedet for reparasjon, men du har ingen umiddelbar hevingsrett. Før du kan heve kjøpet, må du akseptere at forretningen enten reparerer eller omleverer.

— Hva synes du om kunnskapsnivået i butikkene?

— Et vanskelig spørsmål. Vårt inntrykk er at det en del forvirring omkring de nye rettighetene. Dette gjelder særlig spørsmålene om reparasjon og omlevering, sier hun.

Forbrukerrådet arrangerer for øvrig kurs for handelsstanden i nettopp den nye Forbrukerkjøpsloven.

Telehuset (Telenor) bak Tinghuset

Vi ba om å få se på en driftssikker datamaskin med et middels prisnivå. Etter at den vennlige selgeren har informert oss grundig om fordelene med hans modell, stiller vi våre spørsmål.

— Hvor lang reklamasjonstid er det på pc-en?

— Fem år etter kjøpsloven. (Rett) Garantien er ett år. - Hva er forskjellen på reklamasjon og garanti?

— Etter at garantien er gått ut, og du reklamerer, må du kunne bevise at det er en produktfeil som var der, at det ikke er din feil. (Feil) - Har jeg rett til å bytte den i en ny dersom det er feil på den?

— Nei (Feil) , men hvis det tar en uke å reparere den, så gir loven deg rett til å låne en i mellomtiden (Rett) .

Forbrukerrådet: Butikken tar feil angående forskjellen på garanti og reklamasjonsrett. Garanti er et tilbud fra selger som skal gi bedre rettigheter til kunden enn det loven gir. Hvis ikke dette er tilfelle, kan forretningen ikke benytte betegnelsen garanti. Dessuten er det forretningen som får bevisbyrden for feil som viser seg i løpet av reklamasjonstiden, med mindre det er klart at feilen skyldes kjøperens bruk eller ytre påvirkning, skade og lignende.

Dom: Ikke helt godkjent.

Expert Bonus, Gågaten.

Vi ber om å få se på et kjøleskap med fryser. Selgeren presenterer tre-fire varianter.

— Hvor lang reklamasjonstid er det på kjøleskapene?

— Fem år. (Rett) Dette er jo produkter som skal vare. Garantien er på to år.

— Hvis det viser seg at det er noen feil med kjøleskapet, hva skjer da?

— Reparatøren kommer hjem til deg. Hvis du har forårsaket feilen, må du betale reparasjonen selv. Hvis ikke går det på servicen. (Rett)

— Hvis det må på verksted, hva gjør jeg da?

— Det skjer neppe. Hvis reparatøren ikke kan reparere det hjemme hos deg, vurderer han om det skal byttes i et nytt.

— Betyr det at jeg har rett til å bytte det i en ny?

— Ikke rett, men det kan bli byttet dersom reparatøren finner ut at det er mer økonomisk å bytte enn å reparere det. (Feil)

Forbrukerrådet: Kunden kan kreve en omlevering (bytte til ny av samme modell) i stedet for reparasjon, med mindre det er umulig å omlevere eller dette volder selgeren en urimelig kostnad.

Dom: Ikke helt godkjent.

Elprice, Gågaten

Vi er veldig interessert i digitalkamera. Heldigvis har selgeren forsøkt flere av dem, og vet hvilke som gir de skarpeste bildene og klareste fargene.

— Hvor lang reklamasjonstid er det?

— Ett års garanti og to års reklamasjon, tror jeg. Muligens opp til fem år. Det sjekker vi etterpå, sier selgeren.

— Hvis det viser seg at det er feil på kameraet, hva skjer da?

— Da kommer du til oss med det.

— Har jeg rett til å bytte det i en ny da?

— Nei. Det er bytterett på billigere ting, som en minidisk-spiller. Dette her er kostbare ting. (Feil) - Hvis reparasjonen tar lang tid, hva gjør jeg da?

— Tar det mer enn en uke, har du krav på å få låne et i mellomtiden. (Rett)

— Husker du å sjekke reklamasjonstiden?

Selgeren går inn på datamaskinen sin, og etter noe leting kommer svaret:

— Inntil to års reklamasjon. (Feil) Forbrukerrådet: Reklamasjonstiden på digitale kameraer er fem år. Loven gir som nevnt rett til å kreve ny vare i stedet for reparasjon (omlevering). Har du nettopp kjøpt varen, kommer hjem og tester denne og finner ut at den ikke virker, kan du gå tilbake til forretningen og kreve en ny vare. Du trenger da ikke å akseptere en reparasjon.

Dom: Ikke helt godkjent.

Klart Svar (NetCom), ved Svaneapoteket

Vi snakker løst og fast om en håndfull mobiltelefoner som alle koster fra to-tre tusen og oppover.

— Hvor lang reklamasjonstid er det?

— To års reklamasjon og ett års garanti. (Feil) - Hvis det viser seg at det er noen feil, hva skjer da?

— Verkstedet reparerer den.

— Hvis det tar lang tid å reparere den?

— Da bytter vi den i en ny.

Forbrukerrådet: Reklamasjonstiden er fem år. Dette er bekreftet av Forbrukertvistutvalget i en helt ny avgjørelse. At verkstedet reparerer i første omgang kan være ok, men i tilfellet her har kunden rett på en ny (omlevering).

Dom: Ikke helt godkjent.

Telekiosken, Bergen Storsenter

Vi ber om å få se på en ny Nokia-telefon med fargedisplay. Langt fra blant de billigste mobilene, altså.

— Hvor lang reklamasjonstid er det?

— Ett års garanti og to års reklamasjon. (Feil) - Hvis det viser seg at det er noen feil, hva skjer da?

— Verkstedet reparerer den.

— Er det noen rett til å bytte da?

— Det bestemmer ikke vi.

— Hvem bestemmer det da?

— Verkstedet. (Feil) - Hvis reparasjonen tar lang tid, hva gjør jeg da?

— Etter en uke får du låne en telefon. (Rett)

Forbrukerrådet: Kjøper har krav på ny istedenfor reparasjon hvis han foretrekker det. Det er dessuten feil å skyve ansvaret for vurderingen av om det er reklamasjonsrett over på verkstedet. Dette har forretningen ansvaret for.

Dom: Ikke helt godkjent.

Elkjøp, Nordås

Her er vi interessert i fjernsyn.

— Hvor lang reklamasjonstid er det?

— Fem år. (Rett) - Hvis det viser seg at det er noen feil, hva skjer da?

— Da leverer du den inn på service.

— Er det noen rett til å bytte i et nytt?

— Ingen rett, men du kan reklamere på deler som er defekte. (Feil) - Hvis reparasjonen tar lang tid, hva gjør jeg da?

— Vi har noen tv-er vi kan låne ut. Men det er et visst antall, vi har ikke nok til alle. (Feil)

Forbrukerrådet: Kunden kan kreve omlevering i stedet for reparasjon. Hvis det repareres, kan kunden kreve en låne-tv dersom reparasjon tar mer enn en uke. Om forretningen ikke har et tv å låne ut, blir det nok dessverre deres problem. Kunden kan da kreve en heving av kjøpet med mindre mangelen er uvesentlig.

Dom: Ikke helt godkjent.

Kim Tvedt, Rådal

Vi ser på elektronisk regulerbar seng til en eldre slektning.

— Hvor lang reklamasjonstid er det?

— 15 år for fjærbrudd, fem år for det maskinelle. (Rett) - Hvis det viser seg at det er noen feil, hva skjer da?

— Da tar du kontakt med oss, vi sender en reparatør.

— Er det da rett til å bytte i en ny?

— Ikke på madrassen, det har vi ikke lov til, ifølge helsemyndighetene. (Feil)

— Det maskinelle da?

— Egentlig ikke. (Feil)

— Hvis dere må ta sengen inn til reparasjon og det tar lang tid, hva gjør jeg da?

— Si det. Har ikke hørt at vi har tatt senger inn til reparasjon. De repareres på stedet, og da kan sengen brukes.

Forbrukerrådet: 15 års reklamasjonsfrist er det ikke etter loven. Kanskje er det gitt så lang garanti. I så fall er forretningen bundet av dette. Det er helt greit at forretningen reparerer, men her gjelder samme hovedregel om at kunden kan kreve omlevering i stedet for reparasjon. Det gjelder også madrassen. Jo nyere madrassen er, desto rimeligere er det også at kunden nekter en reparasjon.

Dom: Ikke helt godkjent.

HOVEDBILDE (kommer) NYTT ISTEDENFOR REPARASJON: Kunden har rett til et nytt eksemplar av produktet istedenfor reparasjon av det gamle: - Vi har dessverre inntrykk av at en del forretninger villeder kundene og hevder at de har rett til å reparere i enhver sammenheng, sier rådgiver Janne Pedersen hos Forbrukerrådet.

— For de aller fleste mobiltelefonene er reklamasjonsfristen fem år. Bare for de aller billigste er fristen to år, sier jurist Arnt Olav Stillerud hos Forbrukerrådet i Oslo.