ROBERT GJERDE

THOMAS SPENCE

Tidligst om halvannen uke vil Manuela Ramin-Osmundsens etterfølger være klar, etter det Aftenposten får opplyst. Mandag eller tirsdag i uke 9 er aktuelle datoer for – i et ekstraordinært statsråd – å presentere den nye barne— og likestillingsministeren. Neste fredag er det ikke statsråd på slottet.

I tenkeboksen

Stoltenberg sier til Aftenposten at han fortsatt er i tenkeboksen.

– Har du klart for deg hvem den nye statsråden blir?

– Nei, og det vil jeg heller ikke ha. Jeg vil tenke litt åpent om det, sier Stoltenberg.

Han vil hverken kommentere hvilke kvalifikasjoner han jakter på, eller om han vurderer flere endringer.

– Det som er viktig for meg er at vi skal utnevne en som kan vie seg til de tunge sakene: En anti-diskrimineringslov for å slå ned på diskriminering av funksjonshemmede, og en handlingsplan for integrering. Det kommer en lov om ekteskap som skal sikre homofile rett til å gifte og vi får innstillingen fra Likelønnskommisjonen, sier han.

Ifølge sentralt plasserte kilder er Anniken Huitfeldt og Marianne Aasen Agdestein favoritter, hvis det blir en kvinne – noe det trolig blir. Ap har i dag et mannstungt statsrådlag med seks menn og fire kvinner. 7-3 går neppe, sier flere, men vil ikke utelukke det – fordi Regjeringen i dag samlet sett har kvinneovervekt med én.

Kvinnenettverk

Huitfeldt er medlem av Aps sentralstyre, leder av partiets kvinnenettverk og Aps fremste talsperson i skolepolitikken. Det siste kan tale mot hennes kandidatur. Skole kan bli valgkampens heteste tema neste år, og da vil Huitfeldt være god å ha der hun er. Huitfeldt har dessuten tre små barn, og har til nå signalisert at hun vil prioritere tiden sin strengt på dem.

Stortingsrepresentant og finanspolitiker Marianne Aasen Agdestein har vært en av Stoltenbergs mest betrodde medarbeidere i en årrekke, blant annet som rådgiver i stortingsgruppen i forrige periode. Hun har Stoltenbergs absolutte tillit, og karakteriseres som svært aktuell.

Andre kvinnelige kandidater er Gunn Karin Gjul – de rødgrønnes fraksjonsleder i barne- og familiesaker – den ferske justispolitikeren Anne Marit Bjørnflaten, statssekretær Astri Aas-Hansen i Justisdepartementet og LO-sekretær Trine Lise Sundnes.

Helga Pedersen?

Sentrale kilder peker på at Stoltenberg kan benytte anledningen til å gi nestleder og fiskeriminister Helga Pedersen en mer sentral post. I går antok flere at Stoltenberg neppe har til hensikt å foreta flere skifter nå, så kort tid etter siste rokkering. Men det at han nå vil bruke en drøy uke på å bestemme seg, kan åpne for nettopp det.

Skulle Stoltenberg mot formodning ønske en mann, er statssekretær Kjell Erik Øie i Barne- og familiedepartementet så å si eneste kandidat som nevnes. Han kan saksfeltet ut og inn, og var politisk rådgiver for Karita Bekkemellom i Stoltenbergs første regjering. En sentral kilde sier det neppe kan brukes mot ham at han har vært Ramin-Osmundsen våpendrager, så lenge han ikke kan lastes for at hun hemmeligholdt relevante opplysninger. Øie lever i registrert partnerskap og har små barn. Han får svært gode skussmål.

Aftenposten/Bergens Tidende