Et fire år gammelt barn døde torsdag på Ullevål universitetssykehus av akutt nyresvikt med komplikasjoner. Ullevål har nå i alt tre barn innlagt med hemolytisk-uremisk syndrom (HUS), opplyser sykehuset i en pressemelding.

Likevel mener verken Mattilsynet, Kjøttbransjens Landsforbund eller Forbrukerrådet at det er noen grunn til stor bekymring eller panikk rundt middagsbordet.

– Fortsett å kos dere med maten, men ha en viss bevissthet rundt at det kan forekomme risikosituasjoner også, sier direktør i Forbrukerrådet, Erik Lund-Isaksen, til NTB.

Flere ledd

Nettopp risikosituasjoner retter både råd, tilsyn og kjøttbransjen selv søkelyset mot. Det er fremdeles ikke slått fast hvor smitten, som nå har krevd sitt første liv, stammer fra. Å fastslå smittekilden med hundre prosent sikkerhet har vist seg å være svært vanskelig, og mange ting peker i retning av at en slik identifisering aldri vil finne sted.

– Jeg tror at myndigheter på alle nivåer mener at nullrisiko er umulig, og vi mener at trygghetsnivået ikke har forandret seg, selv om vi har opplevd dramatiske ting nå. Vår oppgave er å sikre at maten ikke fører til sykdom. Men det handler om å sørge for sikkerhet i flere ledd, også hos forbrukerne, sier fungerende regiondirektør Karen Johannes Baalsrud i Mattilsynet til NTB.

Kjøkkenhygiene

Men uansett hvor smitten skulle vise seg å stamme fra, legger alle instanser vekt på god kjøkkenhygiene.

– Den gode, gamle husmoren er nesten fraværende i dag. Vi tenker ikke over at mye av det vi blander på kjøkkenet kan være farlig. Vask hendene, og stek kjøttet skikkelig. Myndigheter og politikere må sette disse tingene på dagsordenen, også i skoleverket, slik at alle får en forståelse for hvordan man skal håndtere næringsmidler, sier Rolf Aass, sjef for trygg mat i Kjøttbransjens Landsforbund til NTB.