-Det er helt rutine, slik vi alltid gjør når et flyselskap rapporterer inn en hendelse, sier informasjonsdirektør Robert Haast i Luftfartstilsynet til NTB.Flyselskapene har faste rapportrutiner når det skjer noe unormalt under flyging, og Luftfartstilsynet har like faste rutiner for å vurdere sakene som blir meldt inn. En slik vurdering vil bli foretatt for hver av de 12 hendelsene flyselskapet SAS har opplevd i juli.Det er imidlertid snakk om rutinemessig oppfølging, ingen særskilt gransking, slik flere media har skrevet. Pilotene har full tillit –Pressen er tydeligvis ute etter scoop, sier Frode Lenning, som er leder for Norske SAS-flygeres Forening.Han har full tillit til selskapets sikkerhets— og vedlikeholdsarbeid, og tror de ulike hendelsene er av så forskjellig art at de ikke kunne vært unngått ved endring av sikkerhets- eller vedlikeholdsrutiner.SAS-ledelsen avviser også at det er noe galt med selskapets sikkerhet, og mener 12 hendelser i juli skyldes tilfeldigheter. Virker ikke som trend Informasjonsdirektør Simen Revold sier til NTB at SAS har 50-60 rapporter om tekniske avvik hver måned, alt fra små indikasjonsfeil, til fugl i motoren og avbrutt flyging.-Årets juli måned ser ut til å bli en gjennomsnitts måned i så måte, men flere av hendelsene har vært av en slik art at flyturen måtte avbrytes, sier Revold.Luftfartstilsynet ser før gjennomgangen av de 12 hendelsene ikke behov for umiddelbare tiltak. Informasjonsdirektør Haast sier at siden feilene er så forskjellige, og ikke minst er ulike indikasjonsfeil på forskjellige flytyper, virker det foreløpig ikke som noen trend. Det vil imidlertid fremstå klarere etter gjennomgangen av de rapporterte episodene.-Flere av de såkalte nødlandingene er føre-var-landinger. Det høyner sikkerhetsnivået, og reflekterer en holdning vi i Luftfartstilsynet setter pris på, sier Haast til NTB.