Norske myndigheter forsøkte uten hell å få et møte med den russiske veterinærdirektør Mikhail Kravtsjuk, for å få en vitenskapelig begrunnelse for hvorfor Russland innfører importforbud av fisk med henvisning til faren for munn— og klovsyke.

Russland har innført importforbud av kjøtt og melkeprodukter samt fisk fra hele Europa, med unntak av de 12 medlemslandene i Samveldet av uavhengige stater (SUS).

— Så vidt oss bekjent er det ikke påvist munn- og klovsyke på en eneste fisk, og vi stiller oss derfor noe undrende til at fisk også er omfattet av importforbudet, sier en tjenestemann i Utenriksdepartementet til NTB.

Men noe møte med Kravtsjuk har det ikke vært mulig å få til, sier fungerende pressetalsmann Viktor Rønneberg i UD. Den norske ambassaden i Moskva har vært i kontakt med flere representanter for russiske myndigheter om saken, men den øverste veterinæransvarlige viker unna.

Danmark er omfattet av samme problem, men den danske fiskeeksporten til Russland beløper seg bare til vel 200 millioner kroner, mens Norge eksporterer fisk for over 1 milliard kroner i året.

(NTB)