Det blir ikke streik blant de bakkeansatte i Braathens og Widerøe. Et forslag fra meklingsmennene ble onsdag morgen henholdsvis akseptert og anbefalt av partene i meklingen.

Privatansattes Fellesorganisasjon (PRIFO) og Flyselskapenes Landsforening har begge akseptert forslaget fra meklingsmennene. En skisse ble lagt frem ved halv sjutiden onsdag morgen — seks og en halv time etter meklingsfristens utløp.

— Det har vært en vanskelig prosess. Vi brukte mye tid på å gå gjennom de enkelte kravene, men dialogen var god hele veien, sier meklingsmann Inger Tellefsen til NTB.

Hun ledet meklingen med Privatansattes Fellesorganisasjon (YS), mens kollega Geir Engebretsen leder meklingen med de serviceansatte som er organisert i Handel og Kontor (LO). Motparten i begge meklingene er Flyselskapenes Landsforening.

— Vi kom frem til et generelt lønnstillegg som partene i bunn og grunn har vært enige om. Det vi måtte bruke tid på var forhold rundt arbeidstid, skifttillegg og permisjoner, sier Tellefsen.

I meklingen mellom Handel og Kontor og Flyselskapenes Landsforening ble meklingsmannens forslag anbefalt av begge parter. Medlemmene skal nå ta stilling til forslaget før det kan bli akseptert. Svarfrist er satt til 5. august.

Tilfreds

Personaldirektør Svein Oppegaard i SAS synes det er positivt at arbeidstakerne og arbeidsgivere gjennom konstruktiv dialog kom frem til en løsning i en vanskelig situasjon.

— Vi er i sum tilfreds med at bransjen og flyselskapene kom frem til en avtale. Dette er en helhetlig løsning, sier Oppegaard til NTB.

Han mener de økonomiske spørsmålene knyttet til lønnssatsene og grenseflatene mot andre tariffavtaler var det som trakk ut meklingen.

(NTB)