— Produkt som er varmet opp til over 70 grader celsius, berøres ikke av importforbudet, sier Ragnar Berger, direktør for mattrygghet i Toro. Gårsdagens møte med Statens Dyrehelsetilsyn gjorde at Toro fikk oppklart en usikkerhet rundt importert gelatin (hud fra svin). Berger forklarer at viruset for munn- og klovsyke ikke overlever oppvarming, og trenger vann for å overleve.- Vi bruker tørre råvarer som har vært lagret en stund. Toro har derfor ingen problemstilling når det gjelder munn- og klovsyke. Produkter fra Toro er ikke i faresonen, sier Berger.