De sosiale overføringene til egen befolkning kostet 11.755 euro per innbygger i 2002. Det er 4.754 euro mer enn på Island, 4.658 euro mer enn i Finland, 2.427 euro mer enn i Sverige og 1.551 euro mer enn i Danmark.

Norge knuser med andre ord selv nordiske naboer i lukrative sosiale ordninger. Det norske samfunnet har ordninger som koster fra 12.400 til 38.000 kroner mer i året per innbygger enn det våre naboer nyter godt av.

Men en ting er at norske, sosiale ordninger koster langt mer enn det de gjør i våre nærmeste naboland. Vender vi blikket utover i Europa, blir forskjellene virkelig dramatiske.

Ifølge tall fra EUs statistiske byrå, Eurostat, koster norske sosiale ordninger over dobbelt så mye som i 14 av 25 EU-land. Norske ordninger koster 48.000 kroner mer per innbygger enn i Italia. De sosiale overføringene i Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Østerrike, Nederland og Belgia er omtrent på linje med finske og islandske ordninger.

Bildet ser annerledes ut hvis målestokken er andel av brutto nasjonalprodukt (verdien av de varer og tjenester som produseres i et land i løpet av året.)

EU før utvidelsen (15 land), Norge og Island bruker mellom 20,1 og 31,3 prosent av BNP på sosiale overføringer. Her ligger Norge midt på treet med sosiale utgifter på 25,6 prosent av BNP, viser tall fra Nordisk statistisk årbok.