Det forelå ingen saksutgreiing om blant annet importfaren av resistente bakterier. Helseminister Tore Tønne var i går kveld ikke tilgjengelig for kommentar på grunn av møtevirksomhet. Men i sosial— og helsedepartementet får Bergens Tidende bekreftet at den utvidete pasientbroen ble vedtatt etter innspill i komiteen, uten saksfremstilling fra fagstatsråden. Nå kommer også størrelsen på ekstraregningen på bordet, altså tilleggskostnadene i Norge for "importpasientene". I et brev til Helsetilsynet og Sykehusavdelingen i sosial- og helsedepartementet 27. desember anslås bare nødvendig økning av ekstraisolater på landsbasis til inntil 200 senger, og med kostnad 150 millioner kroner. I tillegg kommer en rekke andre ekstrakostnader, for å kunne beskytte ansatte og andre pasienter mot importerte resistente bakterier når "luftbropasientene" overføres til norske sykehus.