— Vi skal i første omgang utarbeide en positivliste over hvilke dyr som skal tillates, sa Sponheim da han la fram meldingen på Linderud gård i Oslo.

I sommer var landbruksministeren ganske klar på at dyr som elefanter og sjøløver ikke hører hjemme i norske sirkus. Dette er fortsatt hans personlige mening, men ifølge stortingsmeldingen skal man i første omgang "utarbeide positivliste over arter som kan framvises på sirkus". Men meldingen sier ikke noe om hvilke arter dette er.

Dermed kan Cirkus Merano og de andre som har protestert mot Sponheims forslag trygt gå sommersesongen i møte med elefanter og andre eksotiske dyr i manesjen.

- I fremste rekke

Stortingsmeldingen om dyrehold og dyrevelferd er den første som er blitt lagt fram på dette området på 30 år.

— Norge skal ligge i fremste rekke når det gjelder dyrevelferd, sier landbruksministeren som mener det legges et godt grunnlag for å nå dette målet i stortingsmeldingen som nå er lagt fram.

Av meldingen går det blant annet fram at det skal bli løsdrift for alt storfe innen 20 år. Fra 2004 er det forbudt å bygge båsfjøs, og det stilles krav til liggeunderlag og uteliv for kyrne.

Innen 10 år skal det være løsdrift for alle griser, og fra 2009 er det slutt på kastrering av gris.

Det skal stimuleres til bedre hønsehold i forbindelse med eggproduksjon, og velferden for pelsdyr skal vesentlig forbedres innen 10 år. Hvis det ikke skjer, ser ikke Sponheim bort fra at pelsdyroppdrett kan bli forbudt i Norge.

Beitedyr

Dyr som går på beite skal sikres bedre mot rovdyr. Det kan innebære at for eksempel sauebønder mot en viss økonomisk kompensasjon kan bli bedt om å flytte dyrene sine til andre beiteområder, opplyser Sponheim.

Også når det gjelder tamrein skal beitegrunnlaget tilpasses bedre og tapene ved beitekriser skal reduseres.

Kjæledyr

Stortingsmeldingen omhandler ikke bare husdyr og dyr som vises fram kommersielt i dyreparker og på sirkus. Også kjæledyrene har fått sin plass i meldingen.

I første omgang skal det legges fram en egen hundelov, det skal settes krav til ID-merking av katter og utarbeides en såkalt positivliste over eksotiske dyr som kan holdes som familiedyr. Det siste ikke minst av hensyn til smugling og ulovlig besittelse av for eksempel, slanger, øgler og skilpadder.

Hvilke dyr som vil komme på listen er blant de forslagene som skal diskuteres i forbindelse med stortingsmeldingen. I neste omgang må det en lovendring til. I dag er det med få unntak forbudt å holde eksotiske dyr i fangenskap i Norge.