Midt i ettermiddagsrushet — klokken 15.50 - oppsto det brann i signalanlegget ved sporvekselen rett øst for Oslo Sentralstasjon. Brannen førte til at togtrafikken nordfra og østfra inn til Oslo ble forsinket. Tusener av passasjerer ble forsinket.

Jordingsfeil Rett etter at brannen var slukket, kom det melding om en jordingsfeil i Oslotunnelen. Ingen tog fikk tillatelse til å passere, men feilen ble rettet etter forholdsvis kort tid.

Noen timer senere kunne informasjonskonsulent Harry Korslund i Jernbaneverket melde om at Sørlandsbanen hadde kjørt ned kjøreledningen ved Kristiansand, og dermed var det stans der også.

Men det stoppet ikke der. Det ble problemer med signalanlegget i Oslo. Togene fikk ikke de røde og grønne signalene de skulle ha.

— Vi har gått over til telefonkjøring, det vil si at lokomotivførerne blir dirigert over telefon, sa vakthavende informasjonssjef Jan Erik Kregnes i NSB BA til NTB ved 20-tiden fredag.

I 19-tiden hadde de akkurat tatt igjen forsinkelsene etter det som skjedde tidligere på dagen, men en time senere oppsto nye forsinkelser på grunn av telefonkjøringen.NTB