Dette vil igjen begrense lokale utslipp av CO2.

– Dette vil gjøre det mulig for deltakerne å føre diskusjoner i en mer behagelig atmosfære, og i tillegg begrense bruken av kjøleanlegg og dermed redusere utslippene av drivhusgasser, heter er det på konferansens nettside.

Lederen for klimapanelets sekretariat Yvo De Boer gikk foran med et godt eksempel søndag, da han kledde seg i indonesisk batikkskjorte på et tidspunkt da temperaturen lå rundt 28 grader.

Målet med FN-konferansen på Bali er å utforme et rammeverk for videre forhandlinger om en ny klimaavtale som kan tre i kraft når Kyoto-avtalen utløper i 2012.

BATIKKSKJORTE: Yvo De Boer, leder for sekretariatet til FNs klimapanel, gikk foran med et godt eksempel og var kledd i en indonesisk batikkskjorte under søndagens pressekonferanse på Bali.