Tidligere president Magnus Stangeland avviser beskyldningene mot ham.

Redningsselskapets nye president Lars Hellandsjø åpnet selskapets landsmøte i Bodø fredag. Han betegner landsmøtet som ett av de viktigste i selskapets historie, og ønsker ikke debatt på landsmøtet om granskingsrapporten som anbefaler politietterforskning av flere forhold i selskapet. Brudd på skatteloven og brudd på bokføringsforskriftene skal være to av de alvorlige punktene som framheves i granskingsrapporten.

Heller ikke landsrådets flertall ville ha landsmøtedebatt om rapporten, men vedtok med solid flertall fredag at rapporten skal sendes over til sentralstyret, som avgjør hvordan den skal håndteres videre.

Konfidensiell Etter presidentens tale tok bare få landsmøtedelegater, blant dem Johan F. Kroepelin fra Hordaland, til orde for at landsmøtet måtte få en bredere redegjørelse om innholdet i rapporten.

Da var granskingsutvalget, som anbefaler politietterforskning, for lengst reist hjem etter å ha orientert selskapets landsråd om sine funn. De fire granskerne er sorenskriver Stein Husby, advokat Cato Schiøtz, statsautorisert revisor Kjetil Andersen og Helge Kvamme.

Flere av delegatene er oppskaket over at rapportens innhold har lekket ut til mediene.

— Rapporten er konfidensiell. Den bør etter landsrådets mening ikke debatteres på landsmøtet, sier landsrådets leder, Niels Christian Bang, til NTB.

Ikke æresgjest Blant æresgjestene som presidenten deretter ønsket velkommen til landsmøtet, figurerte ikke Hellandsjøs forgjenger, Redningsselskapets tidligere president Magnus Stangeland.

Stangeland befant seg i Bergen, der han hadde innkalt til pressekonferanse for å forsvare seg mot punkter i granskingsrapporten som gjelder ham selv.

— Jeg er sjokkert og overrasket over å ha blitt plassert i en offentlig gapestokk og stemplet av et såkalt nøytralt granskingsutvalg, sier Stangeland.

Stangeland er anklaget for å ha utnyttet sin posisjon i Redningsselskapet til å skaffe seg og sine forretningsforbindelser fordeler. Advokat Svein Åge Valen i advokatfirmaet Thommesen og Krefting mener anklagene skyldes at granskingsutvalget ikke har satt seg inn i de faktiske forhold.

Stangeland har mottatt 30 av 309 sider fra granskingsrapporten der utvalget omtaler kjøp av beredskapsfartøyet «Scandi Beta.» Fartøyet ble kjøpt av Redningsselskapet i 2004 for 45 millioner kroner. Utvalget hevder at prisen var 5 millioner kroner for høy, fordi båten var til salgs for 40 millioner kroner i 2002.

I bunn for anklagene ligger det forhold at Stangeland skal ha hatt forretningsmessige forbindelser med selgeren av «Scandi Beta».

Helt galt Advokat Valen sier til NTB at han har gått gjennom saken slik den ble håndtert i Redningsselskapet, og konklusjonen er at anklagene mot Stangeland er fullstendig grunnløse.

Beredskapsfartøyet «Scandi Beta» ble eid av en familie som Stangeland aldri har hatt forretningsforbindelser med. Utvalget forveksler her med en annen familie som har samme navn, ifølge Valen.

— Men den viktigste feilslutningen gjelder prisen. Da fartøyet var til salgs for 40 millioner kroner i 2002, hadde det ingen arbeidsoppdrag. Da Redningsselskapet kjøpte «Scandi Beta» i 2004, var båten på en langsiktig kontrakt med Kystdirektoratet som ga en dagrate på 70.000 kroner og en netto til Redningsselskapet på kr. 20.000 per dag.