Parlamentarisk leder Magnhild Meltveit Kleppa bekrefter overfor NTB at stortingsgruppen står helt og fullt bak det budsjettutkastet som de tre regjeringspartiene har lagt fram.

Kleppas klargjøring kom etter en lang og forvirrende dag med spekulasjoner om at Brekk ledet et organisert forsøk blant partiets stortingsrepresentanter på å få gjeninnført den såkalte kakseskatten.

Brekk uttalte selv under dagens løp at han arbeidet for å få denne skatten inn i budsjettet for 2006, selv om altså de tre regjeringspartiene i sitt budsjettforslag går inn for å fjerne den..

– Brekk har tenkt høyt om ett av flere forslag som Sp la fram under budsjettbehandlingen. Men jeg kan forsikre at Sp ikke kommer til å ta opp dette forslaget eller legge det inn under innspurten i finanskomiteen, sier Kleppa etter gruppemøtet på Stortinget onsdag ettermiddag.

Hun legger ikke skjul på at Sp som enkeltparti gjerne skulle ha beholdt den ekstra skatten på svært høye inntekter, men at partiets representanter lojalt slutter opp om det som er den rødgrønne regjeringens politikk.