RUNE SÆVIK, NTBOslo— Vi har fått signaler fra politisk hold om at vi ikke trenger å bekymre oss for utgiftene til den skjerpede grensekontrollen. Det gjør vi heller ikke, for vi kan ikke vente på pengene. Vi må handle nå, sier han.

Tolldirektoratet vet ennå ikke hva det vil koste å kontrollere Norges lange grense, slik at importforbudet mot kjøtt blir effektivt.

— Vi må se an situasjonen, for det kan jo hende at publikum tar importforbudet til etterretning, slik at behovet for kontroller avtar etter hvert, sier Fredriksen.

Tollerne mener allerede å registrere en nedgang i trafikken gjennom grenseovergangene.

Beslagla 3,5 tonn kjøtt I løpet av den første kvelden med skjerpet grensekontroll beslagla tollerne 3,5 tonn kjøtt og over 150 kilo ost.

Finn Fredriksen sier Tollvesenet har fått god informasjon fra Dyrehelsetilsynet om hvilke produkter forbudet gjelder, ved hjelp av lister som er sendt ut til tolldistriktene.

Ifølge Fredriksen har det foreløpig ikke vært nødvendig for Tolldirektoratet å be om assistanse fra politiet. Egne mannskaper er blitt omdisponert fra administrative oppgaver til grensekontroll, og det har heller ikke vært nødvendig å flytte tjenestemenn fra et tolldistrikt til et annet.

Mange å kontrollere - Vi har gode beredskapsplaner, og har hatt praktiske øvelser i å håndtere situasjoner som ligner på den vi har nå. Det gjorde det enklere for oss å sette i gang kontrollen i går, sier Finn Fredriksen.

I løpet av en normal uke kommer det til sammen 375.000 reisende inn til Norge. Det passerer 90.000 biler, 8000 trailere og 360 busser over grensen.

— Det kommer uansett til å bli mye overtid og transport av tjenestemenn i de neste to ukene. Slikt koster, men vi får ikke oversikt over hvor mye det blir før de enkelte tolldistriktene sender inn sine overslag, sier han.