Dersom meklingen ikke fører fram tar Norsk Journalistlag ut 3.300 medlemmer i 128 aviser og nyhetsbyråer ut i streik.

Da partene tok en pause i forhandlingene klokka 18, sa meklingsmann Geir Engebretsen at det så langt bare hadde vært forpostfektninger. Det var ikke avklaring på noen av de viktige spørsmålene.

NJ brøt forhandlingene med Norske Avisers Landsforbund (NAL), fordi arbeidsgiverne ikke vil tilby noe annet enn det LO og NHO avtalte etter streiken i fjor. I motsetning til LO og NHO gjennomfører NJ og NAL mellomårsoppgjør på vanlig måte.

Oppgjøret gjelder ikke store økonomiske forskjeller, men viktige prinsipper for begge parter. NJ er om nødvendig innstilt på å streike for å forsvare sin forhandlingsrett som uavhengig forbund. NAL mener at NJ med sine lavlønnskrav griper inn i partenes rett til lokale forhandlinger.

NAL har tilbudt NJ et lønnstillegg på 1.950 kroner. NJ har krevd generelt tillegg på 3.000 kroner, og et tillegg på 8.000 kroner til 318 av organisasjonens lavest lønte medlemmer.

NJs leder Olav Njaastad sier at Aftenposten og VG hver for seg vil tape mer penger per dag ved en streik enn NJs krav vil koste arbeidsgiverne ut året.

VGs administrerende direktør Aslak Ona mener at en streik vil være et nederlag for begge parter.

–Dette må kunne løses. Det er jo ikke Israel og Palestina heller, sier han til Dagens Næringsliv.

Ved en streik vil alle Oslo-avisene unntatt Dagsavisen, Nationen og Klassekampen stanse. NJ har også unntatt noen sterkt konkurranseutsatte aviser i distriktene.

Ved fjorårets hovedoppgjør kom partene til enighet etter bortimot 30 timers mekling på overtid. NJ har slått fast at noe lignende ikke vil bli aktuelt i år.

NTB