AV ELLEN KONGSNES

Det kan bli virkeligheten i månedsskiftet mai/juni. NRK, som kan bli rammet av streik fra 31. mai, sender blant annet Brasils innledende kamper.

Dersom avisjournalistene går ut i streik fra 2. juni, blir det tomme postkasser og avisstativer. For i år blir det ingen «redaktøraviser».

Hardere lut

Norsk Journalistlag og Fellesforbundet (Norsk Grafisk Forbund) har bestemt seg for å hindre avisene fra å komme ut ved en eventuell avisstreik — i motsetning til tidligere.

Grafikerne kan nemlig stoppe trykkingen av papiravisene, mens journalistene bare kan stoppe sine egne avisartikler.

Dette har vært kilde til konflikt ved hver avisstreik: At avisene kommer ut tross streik gjør at arbeidsgiverne ikke har tapt så store inntekter som ved en stans.

Alle regionavisene er blitt distribuert til abonnentene under journaliststreikene tidligere, men uten kostnad for abonnentene.

Det taktiske samarbeidet mellom grafikerne og journalistene gjør at årets streik vil svi hardere.

Strid om tjenestepensjon

Stridens kjerne er tjenestepensjon. 25 prosent av journalistene har ikke slik avtale.

Olav Mugaas, styreleder i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) mener uenigheten mellom Norsk Journalistlag og MBL slett ikke er så stor.

— Vi er enige om at journalistene skal ha en bedre tjenestepensjon enn minimumsgrensen i loven, og vi er enige om at dette må utformes lokalt i den enkelte avis. Men vi kan ikke tariffeste det slik NJ krever. Da forplanter det seg til hele LO- og NHO-området, sier Mugaas.

— Vår erfaring med MBL er at det som ikke er tariffestet blir misbrukt lokalt. Vi har nettopp skrevet tvisteprotokoll i Aller-gruppen der de vil bygge ned pensjonsordningene, sier NJs leder Ann-Magritt Austenå.

- Da vi streiket for to år siden var det for å stoppe MBLs nedbygging av pensjonsavtalene. Vi klarte å stoppe den gjennom en frysavtale. Nå står vi sammen for å hindre at trykkere og journalister i samme avis får ulike pensjonsordninger, sier Austenå.