– Vi vet dette er en forskjellsbehandling, men kommer ikke til å foreslå en endring nå, sier finansministeren til NRK.

Dokumentavgiften er en avgift til staten på 2,5 prosent av kjøpesummen ved kjøp av bolig.

Særavgiftsutvalget har foreslått at denne avgiften også skal gjelde ved kjøp av borettslagsleiligheter, som hittil har vært holdt utenfor.