Partene forhandlet på overtid på grunnlag av en skisse som ble lagt fram av meklingsmannen rundt midnatt, og klokka 2 kom de til enighet.

-Vi kom til enighet om et forslag som vi kan anbefale, sier leder i Norges Farmaceutiske Forening, Martin Bjerke, til NTB.

Bjerke sier at den økonomiske rammen i forslaget blir på om lag 5,2 prosent på årsbasis, noe som innebærer 4,15 prosent i 2000 og 3,5 prosent i 2001.

Feriebestemmelsene blir som i de øvrige oppgjørene, det vil si en femte ferieuke.

Hadde det ikke blitt enighet, ville 18 apotek i Bergen, Oslo, Bærum og Grenlandsområdet blitt tatt ut i streik.

NTB