Den som vil gifte seg med personer fra land utenfor EØS-området må ha tjent mer enn 200.000 kroner det siste året.

Arbeiderpartiets stortingsgruppe fikk onsdag ettermiddag en orientering om innholdet i den nye bestemmelsen i utlendingsloven.

Stortingsgruppa har tidligere anbefalt aldersgrense og tilknytningskrav til Norge, men onsdag var det ingen debatt i stortingsgruppa om det som blir regjeringens beslutning.