HALLGEIR OFTEDAL

Dette opplyste statsadvokat Tor Christian Carlsen under sitt innledningsforedrag i Stavanger tingrett tirsdag formiddag. Christensesn er tiltalt for grovt ran med døden til følge. Men aktor presiserte at det er annen form for dokumentasjon som etter påtalemyndighetens mening er tilstrekkelige bevis mot arendalsmannen.

Ifølge aktor har Christensen, etter å ha nektet å la seg avhøre både som vitne og som siktet i saken, etter hvert avgitt forklaring til politiet. Av forklaringen fremgår det at Christensen har erkjent å ha vært i Stavanger den dagen Nokas ble ranet. Men han hevder å ha vært i byen i et helt annet ærend. Christensen har forklart at han var på vei til Haugesund, der han er deleier i et firma. Han skulle kjøpe noen rør i Stavanger som skulle bringes til Haugesund.

Påtalemyndigheten vil føre Christensen tidligere ektefelle som vitne. Hun skal forklare seg i retten om tiltaltes reiseaktiviteter i forkant av ranet.

En kvinnelig bekjent av tiltalte fra Haugesund skal også forklare seg, blant annet om en kjøretur tiltalte skulle foreta gjennom Rogaland for å besøke venninnen i Haugesund, et besøk det ikke ble noe av.

Aktor varslet også at et vitne skal forklare seg om en en bil Christensen hadde leid ble observert i utkanten av Stavanger sentrum da flere bager ble lastet over i en annen bil en tid før selve ranet ble utført.

Påtalemyndigheten skal også under hovedforhandlingen dokumentere en del bompasseringer som de mener Christensen har gjennomført i mars og april i biler han disponerte.