Inge Ryan (49) kom inn som fast representant på Stortinget i forrige periode. Da Kristin Halvorsen mandag gikk ut av Stortinget for å bli finansminister i den rødgrønne regjeringen, rykket Ryan opp som leder av SVs stortingsgruppe på 15 representanter.

Ryan var i forrige periode medlem av næringskomiteen. Nå blir kontroll— og konstitusjonskomiteen hans arbeidsområde.

Karin Andersen fra Hedmark ble tidligere i høst valgt til parlamentarisk nestleder i SV. Hun var derfor av mange spådd opprykk når Halvorsen skulle inn i regjering. Nå får 54-åringen i stedet ansvaret for å lede den faglig og politisk tunge arbeid- og sosialkomiteen på Stortinget.

Under mandagens gruppemøte i Sosialistisk Venstreparti ble Åsa Elvik fra Nordland valgt til ny parlamentarisk nestleder for stortingsgruppa. Hun blir medlem av kommunalkomiteen.

SV gjør flere rokeringer i fordelingen av representanter i de ulike komiteene. Slik blir fordelingen for SV de neste fire årene:

Utenrikskomiteen: Ågot Valle.

Finanskomiteen: Heikki Holmås og Magnar Bergo.

Arbeid og sosial: Karin Andersen.

Utdanning: Rolf Reikvam og Lena Jensen

Helse: Inga Marte Thorkildsen.

Forsvar: Bjørn Jacobsen.

Energi og miljø: Heidi Sørensen.

Samferdsel: Hallgeir Langeland.

Familie og kultur: May Hansen.

Næring: Ingvild Vaggen Malvik.

Justis: Olav Gunnar Ballo.

Kommunal: Åsa Elvik.

Kontroll: Inge Ryan.