– Slikt skal ikke skje. Det blir sett svært alvorlig på denne svikten i rapporteringen, og sjef for Fellesoperativt hovedkvarter har beordret full gjennomgang av informasjonsrutinene, sier pressetalsmann ved Forsvarsstaben, major Christian Øverli, til NTB.

Stadig flere opplysninger har kommet fram om dramatikken da det norskledede regionale stabiliseringslaget (PRT) i Maimana i Afghanistan ble angrepet sist tirsdag.

Gjennom flere rapporter har Forsvaret også fått informasjon om at angripere var tatt under behandling for skader.

– Det er ikke korrekt slik det ble rapportert, at leger og annet personell ved PRT behandlet angripere. Det korrekte er at disse ble behandlet av lokale leger og lokale sykehus. Legene og annet personell ved PRT behandlet kun eget personell, opplyses det nå fra Forsvarsstaben.

En kommunikasjonssvikt mellom PRT, ISAF og Forsvaret er avdekket som årsaken til misforståelsen. Øverli sier at de ikke har noen grunn til å tro at det har kommet annen feilinformasjon etter angrepene i Maimana.