— WTO-forhandlingene trekker i retning av et resultat som ligger mellom posisjonene til G20-landene og EU, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre til Bergens Tidende.

— Jeg har informert Stortingets organer om det sannsynlige landingsfeltet for en endelig avtale, understreker Gahr Støre.

Med Stortingets organer sikter Gahr Støre til en orientering han har gitt i den utvidede utenrikskomiteen.

Et forhandlingsresultat som ligger mellom posisjonen til G20 og EU betyr:

  • De høyeste tollsatsene må kuttes mellom 75 og 60 prosent.
  • Det innføres et tolltak (maksimal tollsats) på 100 prosent.
  • Sensitive produkter som kan skjermes mot de høyeste tollkuttene blir mellom 1 og 8 prosent av alle produkter. Skjerming skal kompenseres med tollfrie kvoter som andel av samlet forbruk.Norge deltar på toppmøte

Utenriksministeren reiser høyst sannsynlig til Genève i Sveits i slutten av juni for å delta på et avgjørende minitoppmøte om den nye WTO-avtalen. Forhandlingene går nå inn i en intens sluttfase. Målet er at det skal oppnås enighet om landbruk og industrivarer før 1. juli.

— 25-30 land vil delta. Det er ikke opplagt med norsk deltakelse på et slikt møte, men det har vi altså fått til, sier Gahr Støre.

Samtidig har lederen av landbruksforhandlingene, New Zealands WTO-ambassadør Crawford Falconer, sendt et revidert dokument om markedsadgang til alle medlemslandene. Her argumenterer Falconer for at en avtale må ligge rundt G20-landenes forhandlingsposisjon. Det er ventet at Falconer legger frem et dokument som innbefatter alle ulike deler av landbruksavtalen den 19. juni.

Roser Falconer

G20-landenes forslag vil effektivt sørge for at buffere og luft i norske tollsatser blir skåret bort. Kuttene vil ramme deler av norsk landbruk hardt. Myndighetene kan bli tvunget til å velge bort beskyttelsen av deler av landbruket.

— Et resultat mellom G20 og EU vil bety at det ikke lenger kuttes i bare luft?

— Et slikt resultat blir svært krevende for Norge, sier Jonas Gahr Støre.

Crawford Falconer argumenterer i referansedokumentet også for at den endelige avtalen må ta hensyn til land med særlige utfordringer, for eksempel når det gjelder behovet for et stort antall sensitive produkter.

— Jeg vil kalle Falconers dokument reflektert siden han også peker på behovet for fleksibilitet. Det er urimelig om noen få må bære en uforholdsmessig stor andel av byrdene. Samtidig stiller vi ikke med noen lukkede dører i forhandlingene, sier Gahr Støre.

Liten bevegelse fra USA

— Betyr det at Norge, i motsetning til hva landbruksminister Terje Riis-Johansen har sagt, ikke stiller noe ultimatum i forhandlingene?

— Vi stiller ikke med noen lukkede dører, men hvis vi tar G20-landenes posisjoner hver for seg er de meget problematiske, enten det er snakk om tollkutt på 75 prosent, tolltak eller 1 prosent sensitive produkter som jeg kan si er helt utelukket, sier Gahr Støre.

Han viser til at det er en rekke forhold som må løses, og flere land må bevege seg, for at en avtale skal komme på plass. På markedsadgang for landbruksvarer må EU, G10 og dermed Norge bevege seg, på landbrukssubsidier er det USA som må vise vilje til å gi etter, mens India og Brasil må vise vilje til å åpne markedene for industrivarer (NAMA).

-Vi ser nå en bevegelse, særlig fra EU og India og Brasil, minst bevegelse er det i USA, sier Gahr Støre.

PÅ REISEFOT: Utenriksminister Jonas Gahr Støre reiser høyst sannsynlig til Genève i Sveits i slutten av juni for ådelta på et avgjørende minitoppmøte om den nye WTO-avtalen. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND