— Influensavaksinen ser ut til å gi god beskyttelse mot årets virustype, og beskyttelsen inntrer cirka to uker etter vaksinering. Alle som har økt risiko for å få komplikasjoner etter influensasykdom, anbefales å ta vaksinen, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Influensatilfellene var få her i landet fram til nyttår, men er nå gradvis økende. De fleste tilfellene er hittil meldt i Trøndelag og Nord-Norge.

For landet som helhet er aktiviteten fortsatt under grensen som er satt for influensautbrudd, men erfaringsmessig vil utbruddene øke i ukene som kommer.

I alt 14 av 27 europeiske land rapporterer for tiden om høy eller middels influensaaktivitet. I 99 prosent av de undersøkte tilfellene har smittekilden vært virus av typen A (H1).

SPREDNING: Influensaen er på fremmarsj i Sør-Europa, og er på vei mot Nord.
Folkehelseinstituttet