Når late dager med skiturer og kakao eller innedager med playstation eller godbok frister, er det få som ønsker seg en verkende kropp og snørrfylt nese. Men årets influensavirus, som kalles Ny Caledonia, har gjort sitt inntog også i Norge.

-Årets influensautbrudd er utvilsomt i gang over det meste av landet. Vi er i startgropa for sesongens utbrudd og det er mye virus ute og går, sier overlege Bjørn Iversen i Folkehelsa til NTB.

Mange i sør I Folkehelsa regner de med en utbruddsgrense på 2 prosent. Det betyr at hvis 2 prosent av dem som har oppsøkt lege den siste uka har fått en diagnose som er relatert til influensa, er utbruddet i gang.

-I Helseregion Sør fra Buskerud og sørover er det siste tallet på 2,1 prosent. I Helseregion Øst som blant annet gjelder Oslo og Akershus er tallet 1,7 prosent. Og vi forventer at det skal toppe seg og passere utbruddsgrensen i hele landet i løpet av inneværende og neste uke — midt i vinterferieuken for mange, sier Iversen.

I de aller fleste deler av landet har skolene vinterferie i én av de kommende to-tre uker - sannsynligvis influensautbruddets verste fase.

-10 av de 17 prøvene som ble undersøkt sist uke på laboratoriet, var positive. Det er et høyt tall, kan Iversen fortelle.

Opp mot 400.000 Ifølge Iversen er det mye som tyder på at antall personer med influensa er enda høyere.

-De tallene vi får baserer seg på personer som har oppsøkt et visst antall leger som rapporterer til oss. Men mye tyder på at Ny Caledonia ikke gir så sterke symptomer at folk nødvendigvis oppsøker lege, dermed kan tallene i grunnen være høyere, tror Iversen.

I en normalsesong er det mellom 200.000 og 400.000 som får influensa.

-Forrige sesong var det flere fordi det var et kraftig utbrudd. Nå ligger vi noe lavere, sier Iversen.

Plei deg selv Men hva kan vi så gjøre når akutt feber, muskelsmerter og tørrhoste innhenter oss, enten det er i ferien eller en mer eller mindre travel hverdag?

-Hold deg hjemme og ta vare på deg selv. La kroppen få ro til å bekjempe infeksjonen. For de aller fleste er dette en plagsom, men ufarlig infeksjon, sier Iversen.

Folk over 65 år og mennesker med hjerte-/karsykdommer samt lungeproblemer regnes for å tilhøre risikogruppen.

-De bør raskere ta kontakt med lege. De kan stå i fare for å få en bakterielungebetennelse på toppen, sier Iversen.

Medisiner kan til en viss grad kurere influensasymptomene samt gjøre sykdomstiden noe kortere.

-Men da må man begynne kuren så raskt som mulig og ikke senere enn 48 timer etter de første symptomene. Medisinen er reseptbelagt og skrives ut av lege, opplyser Iversen.

Fakta om influensa og smitte * I år er det influensaviruset Ny Caledonia som er mest utbredt.* I en normalsesong rammes 200.000-400.000 nordmenn av influensa.* Smittevei: Influensa er meget smittsomt. Ved hosting og nysing slynges dråper ut i luften som kan feste seg på slimhinnene til personer i nærheten. Smittefarlig sekret spres også via hender og videre til dørhåndtak og lignende. *Unngå smitte: Vask hendene etter kontakt med lommetørkler og snørr, beskytt andre ved å holde et lommetørkle foran nese og munn når du hoster eller nyser, pust frisk luft.*Symptomer: Akutt feber, muskelsmerter, tørrhoste, hodepine, smerter i andre deler av kroppen, nedsatt allmenntilstand.*Botemidler: Bli hjemme, ta det med ro, få eventuelt medisin av legen, uansett: Vær god med deg selv! (Kilde: Folkehelsa og NTB)

NTB